Fasadeendring:

Følgende kan du gjøre uten søknad:

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at en bygning regulert til hensynssone bevaring endrer karakter eller bygget er SEFRAK-registrert, foreligger egne regler som medfører at tiltaket blir søknadspliktig uavhengig av informasjonen nedenfor.

Områder som ligger innenfor hensynssoner fremkommer i kommuneplanen, sentrumsplanen, kommunedelplan for bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap og enkelte reguleringsplaner. Hva som gjelder i ditt område kan du finne i kommunens kartløsning.

Som regel behøver du ikke søke om følgende:

  • Utskifting av vinduer/dører med nye av tilsvarende utforming (like for like)
  • Oppussing/Vedlikehold
  • Innsetting/fjerning av mindre kjellervindu
  • Innsetting/fjerning av lufteventiler
Utover dette må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du oppfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg ikke kan godkjennes.

Du er ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak:

Større fasadeendringer er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur. Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig. Det samme gjelder bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler, takark/takopplett eller lignende. Mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, og i områder med ensartet utseende, vil som regel være søknadspliktig.

Skal du gjøre en større fasadeendring må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)