Gravetillatelse

Moss kommune- seksjon for vei, vann og avløp administrerer Gravetillatelser og innehar myndighet til å godkjenne arbeid, skiltplan, sperring og lignende på offentlig gate, vei, etc.


 

Seksjon for vei, vann og avløp skal være et kontrollorgan for graving/arbeid i offentlig vei og øvrige kommunale arealer.

Meldings-/varslingspliktige arbeider søkes seksjonen. Reglement for graving i kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer skal følges. Forhåndskonferanse kan avtales med saksbehandler for Gravetillatelser.

Før det settes i gang gravearbeid skal det søkes om nødvendig arbeids- og gravetillatelse for gravingen. Ved annet arbeid som berører offentlig gate, vei, fortau, etc. skal det også varsles og innhentes arbeidstillatelse. Eksempler er plassering av kran, lift, container, stilas og lignende. Skiltplan fremlegges for godkjenning. Etter vedtak sendes dette til andre offentlige etater.

Graveinstruks (pdf) (PDF, 42 kB)
Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder

Søknaden skal inneholde:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)