Gravetillatelse

Gunhildåsen graving - Klikk for stort bilde

Moss kommune- seksjon for vei, vann og avløp administrerer Gravetillatelser og innehar myndighet til å godkjenne arbeid, skiltplan, sperring og lignende på offentlig gate, vei, etc.

 

Seksjon for vei, vann og avløp skal være et kontrollorgan for graving/arbeid i offentlig vei og øvrige kommunale arealer.

Meldings-/varslingspliktige arbeider søkes seksjonen. Reglement for graving i kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer skal følges. Forhåndskonferanse kan avtales med saksbehandler for Gravetillatelser.

Før det settes i gang gravearbeid skal det søkes om nødvendig arbeids- og gravetillatelse for gravingen. Ved annet arbeid som berører offentlig gate, vei, fortau, etc. skal det også varsles og innhentes arbeidstillatelse. Eksempler er plassering av kran, lift, container, stilas og lignende. Skiltplan fremlegges for godkjenning. Etter vedtak sendes dette til andre offentlige etater.

Graveinstruks (pdf) (PDF, 42 kB)
Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder

Søknaden skal inneholde:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944 38 34 76