Forhåndskonferanse og veiledning

For spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på våre veiledninger eller hjelpeside for å sende inn søknad.

Fra og med 1.1.2017 faktureres det gebyr for forhåndskonferanser i Moss kommune. For tiltak med ansvarsrett koster forhåndskonferanse kr 3000,-. For tiltak uten ansvarsrett eller som er unntatt søknadsplikt koster forhåndskonferanse kr 1500,-. Dersom det sendes inn søknad om dette tiltaket innen 12 uker fra forhåndskonferansen ble avholdt, trekkes gebyret for forhåndskonferansen fra totalgebyret som faktureres for byggesaken. Gebyr for forhåndskonferansen faktureres etter forhåndskonferansen.

Dersom du ikke finner svar på våre hjemmesider, kan du ved enkle spørsmål få veiledning på vår servicetelefonen eller ved oppmøte på rådhuset mellom klokken 10 og 14.Det avsettes inntil 15 minutter for slike henvendelser. Henvendelser utover 15 minutter må avtales på forhånd og det vil avsettes tid til møte med en saksbehandler, eventuelt kan spørsmål sendes på e-post.

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene. Ved bruk av bestillingsskjemaet (PDF, 94 kB), er det viktig å ha klar vedlegg som er nødvendig for møtet (tegninger, beskrivelser og lignende), siden dette er nødvendig for at møtet skal være til hjelp for begge parter.

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.


Bestill forhåndskonferanse

Send inn bestilling av forhåndskonferanse til postmottak. (PDF, 94 kB) 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)