Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer vil da bli opprettet.

Opprettelse av ny grunneiendom gjøres i to trinn:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom:

  1. Bestill naboliste fra Infoland.
  2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
  3. Send søknadsskjemaene for "begjæring om oppdeling i eierseksjoner (PDF, 598 kB)" og "søknad/rekvisisjon av oppmålingsforetning/deling (PDF, 216 kB)" til kommunen. Dokumenter som må legges ved er situasjonskart som viser ønsket grense og gjenpart m/kvittering for nabovarsel.
     

Saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)