Åpent møte om tiltaksplanen: Hvordan bøte på køen langs riksvei 19?

Klikk for stort bilde I Moss er det i løpet av en dag perioder med mye kø. Det er derfor jobbet fram en tiltaksplan for hvordan vi kan bøte på køen langs riksvei 19 fram mot ny vei er på plass. Vi inviterer nå til åpent møte med dette som tema 27. februar kl. 18.00 i Moss på Bylab i gågata. Velkommen!

Les innspillene fra møtet her

På møtet vil vi presentere tiltaksplanen. Vi ønsker innbyggernes og næringslivets innspill på hva som kan gjøres på kortere sikt, fram mot ny vei er en realitet. Har du et godt forslag? Alle forslag og innspill blir lagt fram for politikerne i Moss kommune, som tar stilling til hvilke tiltak som følges opp videre. 

Tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss – i påvente av ny riksvei 19

Hva inneholder tiltaksplanen?

Tiltaksplanen er utarbeidet gjennom samarbeidsavtalen (beskrevet nederst på siden). Den inneholder tiltak og omhandler veistrekninger som staten, fylkeskommunen og kommunen har ansvar for. I tiltaksplanen er det totalt 18 tiltak hvor alle har som mål og bøte på køen langs strekningen på riksvei 19, blant annet:

  • Konseptet Hjem-Jobb-Hjem: I tett dialog og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv vil dette konseptet kunne få flere arbeidsreisende over på sykkel, gange og kollektiv. Lignende prosjekter i er gjennomført i andre deler av landet med stort hell. Les blant annet om Hjem-Jobb-Hjem i Rogaland: www.hjemjobbhjem.no 
  • En helhetlig parkeringspolitikk for kommunen i samarbeid med Statens vegvesen og næringslivet. Andre byområder har vist at en helhetlig parkeringspolitikk har god effekt på valg av transportmiddel . 
  • Skiltplan for eksisterende sykkelveier. God skilting vil gjøre det enklere for syklister å orientere seg og velge den mest effektive ruten.
  • Bedre traffikinformasjon og traffikadvarsler kan bidra til at innbyggere, besøkende, næringsliv og gjennomreisende har mulighet til å planlegge slik at de unngår tidene hvor det mest kø på strekningen.
  • Tiltak som prioriterer buss, blant annet: Kollektivfelt/tungbilfelt på strekningen Kanalen-Rådhuskrysset, prioritering av buss i signalanlegget i Gimlekrysset, etablering av kollektivfelt flere steder.
  • Tiltak for syklister og gående, blant annet: Utbedring av strekningen Glassverket-Kanalen, Sykkeltrase Malakoff-Vogts gt., sykkeltrase i boliggate parallelt med Helgerødgata, og gang- og sykkelbro over Kanalen.

Hvem har utarbeidet tiltaksplanen?


Arbeidet med tiltaksplanen er gjennomført i regi av samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen hvor Rygge og Moss kommuner, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Jerbanedirektoratet er parter. Arbeidsgruppen som har jobbet med tiltaksplanen har hatt følgende mandat:

  • Tiltak for å for å redusere ulempene knyttet til hovedveisystemet gjennom sentrale deler av Moss til fordel for bymiljø og trafikanter.
  • Bedre fremkommelighet og forutsigbarhet for næringstransporten. 
  • Overføring av persontransport fra bil til mer miljøvennlige transportformer for å nå samarbeidsavtalens nullvekstmål. 
  • Kollektiv, sykkel og gange prioriteres.

Ønsker du å levere innspill skriftlig?

Ønsker du å levere et innspill kan du også gjøre det skriftlig til Moss kommune. Spill inn innen 1. mars. Bruk epost postmottak@moss.kommune.no

Hva, hvor og når

Åpent møte om tiltaksplan for å bøte på køen langs riksvei 19 på Bylab i gågata  kl. 18.00-20.00 onsdag 27. februar. 

Les mer:

Riksvei 19 - tiltak for å bedre trafikksituasjonen
Mens vi venter på nye riksvei 19
Statens vegvesen: Prosjektside for riksvei 19

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)