Moss kommune

Kommunestyret besluttet 2. november 2021 å bevilge 250 000 kroner, til brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune.  Vi understreker at bevilgningen gjelder kun for 2021.

Kommunal brøyting av private veier i gamle Rygge kommune opphører fra høsten 2021.