Moss kommune

Kanalbroa

Viken fylkeskommune har fått pålegg fra tilsynsmyndigheten om å redusere trafikkbelastningen på Kanalbroa i Moss. Årsaken er at broa er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene. I juni ble derfor broa innsnevret fra fire til to kjørefelt, og de to ytterste kjørefeltene stengt.

Les mer om tiltakene på Vikens nettside: 
Konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua

Fakta om Kanalbroa:

  • Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk)
  • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen
  • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
  • Brua har 4 kjørefelt i bredden (samlet kjørebredde 13 meter) som fra juni 2022 er innsnevret til to kjørefelt
  • Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter
  • Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter
  • Trafikkmengde per døgn 20.370 passeringer

Kilde: Viken fylkeskommune

Les mer på nettsiden til Viken fylkeskommune:

Les mer fra Moss kommune: