Kanalbroa

Husk at du kan melde fra til oss om feil og mangler du observerer på vei - Meld Ifra

På grunn av slitasje i de bærende konstruksjonene, fikk Viken fylkeskommune pålegg fra tilsynsmyndigheten om å redusere trafikkbelastningen på Kanalbroa i Moss. I juni 2022 ble derfor broa innsnevret fra fire til to kjørefelt, og de to ytterste kjørefeltene stengt.

Les mer på nettsiden til Viken fylkeskommune:

Ny kanalbro i Moss

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har konsulentselskapet Sweco utarbeidet en forarbeidsrapport for Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua i Moss. Rapporten skal være et grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan for Kanalbrua og Helgerødgata.

Forarbeidsrapporten ble presentert for formannskapet i Moss kommune tirsdag 6. september.

Les mer på nettsiden til Viken fylkeskommune:

Fakta om dagens kanalbro

  • Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk)
  • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen
  • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
  • Brua har 4 kjørefelt i bredden (samlet kjørebredde 13 meter) som fra juni 2022 er innsnevret til to kjørefelt
  • Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter
  • Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter
  • Trafikkmengde per døgn 20.370 passeringer

Kilde: Viken fylkeskommune

Mer informasjon

Les mer på nettsiden til Viken fylkeskommune:

Les mer fra Moss kommune:

Artikkelliste