Fotgjenger

Som fotgjenger har du trafikkregler du må følge.

I forskrift om kjørende og gående trafikk regnes også disse som fotgjengere:

  • Rullestol
  • Sparkesykkel
  • Rullebrett
  • Rulleski
  • Rulleskøyter
  • Trehjulssykkel
  • Annet leketøy

Loven sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Skulle dette ikke være mulig kan du bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen. Går du langs veien skal du gå ytterst til venstre. Triller du på en sykkel skal du derimot gå ytterst til høyre. Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre side.

Regelverket sier at ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det. Du har alltid vikeplikt for trikken, og det gjelder også når du er på vei over et gangfelt.

Kilde: Tryggtrafikk.no