Moss kommune

Elektriske sparkesykler

Elektriske sparkesykler er et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet i byen. Samtidig er det behov for å regulere virksomheten for å bidra til å sikre trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle. 

Kommunen utvikler i disse dager lokal forskrift om utleie av elektriske sparkesykler. Forskriften er nå ute på høring og det kan sendes innspill til denne innen 8.7.2022.
Høring på Lokal for skrift om utleie av ELsparkesykler

Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene, eller vil melde om sparkesykler på avveie, er det anbefalt å ta dirkete kontakt med firmaene som opererer i kommunen i dag, se nedenfor.

Oppdager du andre feil, mangler eller forbedringsområder langs kommunale veier og byrom kan du melde om dette i vår Meld ifra-Tjeneste

Gjeldende nasjonale regler for bruk av elektriske sparkesykler