Moss kommune

Elsparkesykler

Elektriske sparkesykler er et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet i byen. Samtidig er det behov for å regulere virksomheten for å bidra til å sikre trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle. 

Kommunen utvikler i disse dager lokal forskrift om utleie av elektriske sparkesykler. Forskriften er nå ute på høring og det kan sendes innspill til denne innen 8.7.2022.
Høring på Lokal for skrift om utleie av ELsparkesykler

Det er for tiden 4 kommersielle aktører som leier ut elsykler i Moss. Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene, eller vil melde om sparkesykler på avveie, er det anbefalt å ta direkte kontakt med firmaene som opererer i kommunen i dag, se nedenfor.
Leie av elsyklene foregår gjennom leverandørenes egne apper. 

Gjeldende nasjonale regler for bruk av elektriske sparkesykler