Elsparkesykler

Elektriske sparkesykler er et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet i byen. Samtidig er det behov for å regulere virksomheten for å bidra til å sikre trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle. 

Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune kan bare skje med tillatelse fra Moss kommune.

Moss kommune gir tillatelse til to utleiere og tillatelsene varer i 2 år.

Moss kommune har også utarbeidet en forskrift som gjelder utleie av små elektriske kjøretøy. Forskriften regulerer blant annet antall kjøretøy, parkering, fremkommelighet og støy begrensning. 

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy

Det er også nasjonale regler for bruk av elektriske sparkesykler som blant annet regulerer aldersgrenser, hjelmbruk, ruskjøring og bøtelegging. 

Gjeldende nasjonale regler for bruk av elektriske sparkesykler

Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene, eller vil melde om sparkesykler på avveie, er det anbefalt å ta direkte kontakt med firmaene som opererer i kommunen i dag, se nedenfor.
Leie av elsyklene foregår gjennom leverandørenes egne apper. 

Artikkelliste