Moss kommune

Slik deltar du i Trykkløsstudien

Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Moss kommune er en av kommunene som samarbeider med Folkehelseinstituttet om et nasjonalt forskningsprosjekt om drikkevann, kalt Trykkløsstudien. For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS med invitasjon til å delta. 

Dersom du har mottatt SMS

Det er kun én person fra husstanden deres som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Dersom denne personen er 16 år eller eldre og ikke har fått SMS med informasjon om studien, så er det fint om du kan videresende SMS-en til denne personen.
Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år (1-15 år).
Merk at barn under 1 år ikke skal være deltakere i studien.

Slik deltar du

Undersøkelsen kan besvares på mobil, nettbrett eller datamaskin og tar 5-8 minutter. Du kan delta ved å trykke på lenken under.

Etter å ha klikket på lenken må du logge deg inn og signere samtykke til å delta i studien ved hjelp av Bank-ID. Etter signering av samtykke blir man automatisk videreført til spørreundersøkelsen.  Dersom personen ikke har BankID, så kan dere sende en e-post til trykklosstudien@fhi.no og be om å få tilsendt et samtykkeskjema.
Dersom personen som hadde bursdag sist er under 16 år, kan du samtykke og besvare undersøkelsen på vegne av barnet dersom du har foreldreansvar.
Vi takker på forhånd for hjelpen med studien!

Delta i trykkløsstudien!


Du kan delta i studien mer enn en gang

Studien vil pågå i 12 måneder i perioden 15 juni 2022 til 15 juni 2023.  Du og andre i din husstand kan motta flere SMS-er i denne perioden med forespørsel om å delta. Hver gang det blir sendt ut SMS så er det kun én person fra husstanden som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. 

Mer informasjon om Trykkløsstudien på Folkehelseinstituttets nettsider  
Mer informasjon om Trykkløsstudien på kommunens nettsider
   

Kontaktpersoner for studien:

Moss kommune:

 

VA ingeniør
Gfran Abdul-Nabi
mobil: 938 95 998
e-post: gfran.abdul-nabi@moss.kommune.no

Folkehelseinstituttet:

 

Prosjektleder
Petter Langlete
e-post: Petter.Langlete@fhi.no
Mobil: 930 29 674

 

Prosjektmedarbeider
Tora Ziesler Scharffenberg
Mobil: 990 19 338