Moss kommune

Endring av fakturering fra 2022

Moss kommune endrer fra og med 2022 rutinen for fakturering av slamtømming. For deg betyr endringen at du fra 2022 får faktura etter hver tømming.

Hva medfører dette for deg?

Du vil i januar 2022 få en faktura for all slamtømming som er gjort gjennom 2021.Fakturaen vil ha forfall i februar. Etter det vil du i gjennom 2022, og fremover, fortløpende få faktura etter at slamtømming er gjennomført.

Det betyr at du i 2022 både betaler slamtømming gjort i 2021, og den slamtømming som blir gjort i 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

Frem til nå har vi fakturert året etter at slamtømmingen er utført.
Kommunens forskrift for slamtømming sier at gebyrene for tømmingen skal betales inneværende år. Vi må derfor i driftsåret 2022 gjøre denne omleggingen, slik at vi fakturerer etter forskriften. Hvis du vil lese mer finner du lenken til forskriften nederst i brevet.

Har du spørsmål?

Lurer du på noen om slamtømming eller faktureringen, ta kontakt med oss på 69 24 80 00.

Du finner mer informasjon om slamtømming på sidene her. 

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Moss kommune, Viken - Lovdata