Ønsker du å motta varsel fra kommunen om hendelser på drikkevann?

Moss kommune benytter et varslingssystem til innbyggere og virksomheter, hvor det sendes ut SMS, talemelding eller epost i de tilfellene der kommunen trenger å gi viktig informasjon, systemet kalles servicevarsling.no

Hvordan finner vi deg?

Varslingstjenesten bruker data fra mange registre for å sikre at vi treffer flest mulig. Blant annet fra:

  • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)

  • Altinn/DIFI kontaktregister (enkeltpersoner)

  • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)

  • Eier-registeret fra Statens Kartverk (bolig + hytte/fritidseiendom) for privatpersoner

  • servicevarsling.no egenregistrerte oppføringer (enkeltpersoner og bedrifter)

Det er viktig at du sjekker at du eller virksomheten din er registrert med riktig informasjon, slik at du ikke går glipp av viktige meldinger som berører området der du bor eller har eiendom i.

Du kan også registrere på servicevarsling.no  dersom du ønsker varslinger for flere eiendommer, f.eks hytta di, virksomheten din eller andre eiendommer av interesse.

Personvern

Servicevarsling.no driftes av UMS (Unified Messaging Systems AS) og brukes av blant annet politi, kommuner.

Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre. Oppføringene brukes ikke til telefonsalg eller lignende.

Det er UMS som er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til varslingstjenesten. Du kan kontakte UMS hvis du ønsker at dine opplysninger skal slettes.

Har du spørsmål om UMS’ behandling av personopplysninger eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg, vennligst ta kontakt med kundeservice på: support@ums.no.