Bestemmelser og vilkår for privat vann og avløp

Abonnementsvilkår for vann og avløp:

Formålet til vilkårene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Vilkårene, inkludert egne særbestemmelser er vedtatt og er gjeldende fra 1.10.2020.

Vilkårene består av tre deler, der de "Administrative bestemmelsene" omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, de "Tekniske bestemmelsene" fastsetter krav til teknisk utførelse og tilslutt "Særbestemmelsene" som omhandler forhold som er helt spesifikke til Moss kommune.

Administrative bestemmelser (PDF, 850 kB)

Tekniske bestemmelser - Må bestilles av kommuneforlaget

Særbestemmelser for vann og avløp (PDF, 2 MB)