Moss kommune

Videregående opplæring

Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående skoler. I Moss ligger det Kirkeparken videregående skole og Malakoff videregående skole.