Moss kommune

Strategisk plan for enhet skole

Trygge elever som føler mestring sosialt og i fag, og som blir godt rustet til å gjennomføre og bestå videregående skole.
 Skolen utdanner i dag elever til en fremtid vi ikke kjenner og til jobber som ennå ikke finnes. Viktigheten av å bestå videregående opplæring har aldri vært mer viktig enn nå. De arbeidsplassene som tidligere ikke hadde krav om bestått videregående skole finnes knapt lenger. Grunnskolen må gi alle elever et faglig og sosialt grunnlag som gir tro på egen mestring. Statistisk er Moss inne i en positiv trend hvor flere gjennomfører og består videregående skole. Satsningsområdene som beskrives i denne strategiske planen er ment å sikre at den positive trenden vedvarer.