Øreåsen SFO

Våre mål er:

Å gi foreldre et godt tilbud om tilsyn for barna i tiden før og etter skoletid.
Å gi barna vekstvilkår i et sosialt samspill med andre barn og voksne i et trygt miljø.
Å gi barna et tilbud der omsorg, ansvar, lek og aktivitet er bærende prinsipper for virksomheten.

Kontaktinformasjon

Øreåsen SFO

Øreåsveien 8, 1528 Moss

Daglig leder: Monica Vanebo
Tlf mobil : 92059943

Øreåsen SFO, mobil 48063976
 

Vi ønsker at barna skal lære seg å ta ansvar for seg selv, hverandre og for fellesskapet.
Vi skal være hyggelige og greie mot andre, hjelpe hverandre, vise omsorg og empati.   

Vi ønsker å tilby variert lek, hvor barna får utfolde kreativiteten i seg. Fysisk aktivitet hvor barna får utfordringer og opplever mestring, og et sted for å kunne velge selv.
Barnas behov for fri lek og aktiviteter må sikres.

Øreåsen SFO har fokus på sunn og god mat, servert i vår flotte kantine.