Moss kommune

7. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 7. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 7. Trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Leseforståelse

 

Elevenbruker hensiktsmessige læringsstrategier i undervisningen i alle fag

 • Eleven bruker strategier som er anbefalt for trinnet

Eleven reflekterer over teksten.

 • Eleven har innarbeidet rutine for å passe på å justere leseforståelsen: for eksempel synes jeg at det jeg leser er fornuftig? Stemmer det med det jeg har lært før? Har andre forstått det slik som meg?
 • Eleven kan formulere tolkninger over leste tekster.

Eleven kan lese sammensatte tekster på en funksjonell måte

 • Eleven kan svare på forskjellige typer spørsmål ut ifra sammensatte tekster med elementer som grafer, illustrasjoner, tabeller osv.
 • Eleven kan lage spørsmål til sammensatte tekster med elementer som grafer, illustrasjoner, tabeller osv.

Eleven kan følge en skriftlig instruksjon uten illustrasjoner

 • Eleven kan gjennomføre praktiske oppgaver på bakgrunn av skriftlige instruksjoner, f.eks. matoppskrifter, bygging, natursti, sirkeltrening, montering osv.

Leseteknikk

 

Eleven har automatisert avkoding

 • Eleven leser uten nøling.

Eleven kan utvalgte lesestrategier

 • Eleven benytter hensiktsmessige lesestrategier for trinnet.

Eleven kan lese høyt med flyt

 

 • Eleven har innlevelse og kan variere muntlige virkemidler som toneleie, volum, tempo, tonefall og pauser når han/hun leser ukjente tekster.
 • Eleven retter seg selv ved feillesing.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven deltar i lesestimulerende tiltak

 

 • Eleven deltar aktivt og viser leselyst under lesestimulerende tiltak som lesetimer, lesekonkurranser osv.
 • Eleven kan uttrykke egne leseopplevelser og gjøre greie for synspunkt om tekstene.

Eleven bruker biblioteket ukentlig

 • Eleven bruker biblioteket til å hente ut informasjon

      han/hun trenger.

 • Eleven bruker biblioteket for å låne skjønnlitteratur for nytte og for nyte.
 • Eleven møter høytlesing av litteratur, lytter aktivt og viser at han/hun forstår handlingen.

Informasjonskompetanse

 

Eleven skal kunne utforske og bruke digitale informasjonskanaler og andre medier på en målrettet måte

 • Eleven kan søke, velge ut og bruke egnet informasjon fra fagbøker i tilknytning til et tema på en etisk måte.
 • Eleven kan foreta effektive og hensiktsmessige søk på Internett ved å bruke relevante søkeord og ved bruk av ulike søkestrategier.
 • Eleven lan lese og forstå strukturen i en URL.
 • Eleven kan lese og forstå oppbyggingen til en treffliste på nettet.
 • Eleven vet hva en kilde er og grunnleggende prinsipper for kildekritikk som relevans og pålitelighet.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)