Moss kommune

Leseplan for skoler i Moss kommune

Gjennom tidlig- og vedvarende innsats på grunnleggende ferdigheter skal alle elever jobbe utifra sitt eget utviklingstrinn. Mestring i grunnleggende ferdigheter anses også avgjørende for motivasjon og mestringstro, for å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 1. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 2. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 3. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 4. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 5. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 6. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 7. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 8. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 9. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 10. Trinn