Leksefri

Moss kommune – leksefri fra skoleåret 2022/2023

Alle skolene i Moss er leksefrie fra skolestart i august 2022. Det betyr at elevene ikke blir pålagt å gjøre lekser etter skoletid. Lærerne kommer ikke til å oppfordre til, gi eller sjekke lekser.

Samtidig er vi som kommune tydelig på at alle former for lesing er viktig for barns utvikling. Forskning viser at lesing, uansett form, kan ha positiv påvirkning for barn og unges utvikling. Vi oppfordrer derfor alle foresatte å legge til rette for at elever leser hjemme hele året. Det kan være å lese bøker/tidsskrifter/tegneserier, høre på lydbok eller bli lest for.

For at elevene skal bli den beste utgaven av seg selv og nå sitt potensiale, må vi jobbe aktivt sammen om å skape gode relasjoner mellom lærer-elev, elev-elev, lærer-foresatte, foresatte – elever, slik at vi kan sikre god læring, både sosialt og faglig, for alle elevene.

For å sikre at dere som foreldre har oversikt over elevens utvikling og for at dere skal kunne bygge opp under læringen som skjer på skolen, skal vi fortsatt jobbe for god og tett dialog med dere. Skolen skal ha gode ukebrev som informerer om hva elevene gjør på skolen, og av og til vil de kunne ha med seg skolearbeid hjem for å vise frem.

Vi skal evaluere endringen med leksefri, både gjennom brukerundersøkelser, ansatteundersøkelser og evaluering av elevenes trivsel og mestring i fag (elevundersøkelsen, kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen).

Våren 2023 ble første undersøkelse gjennomført. Her kan du lese mer om undersøkelsen som ble gjennomført av høgskolen i Østfold. 

Dersom du/dere har spørsmål i forbindelse med leksefri skole, kan du bruke lenken eller scanne QR-koden under. Spørsmålene fra dere vil svares ut i foreldremøter til høsten.

Lenke til forms: Trykk her for å svare på forms eller bruk QR koden:

 

 

Leksefri
Tittel Publisert Type
Infoskriv til foresatte med film og forms - sende

24.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Infoskriv til foresatte med film og forms - sende.pdf