Valgresultatet i Moss kommune

Når valgoppgjøret var klart fikk vi vite hvilke 49 representanter som har blitt valgt inn, og skal danne det nye kommunestyret. Kommunestyret er kommunens øverste folkevalgte organ og bestemmer hovedlinjene i utvikling av byen og kommunens tjenester.   

 

Valg til kommunestyret i Moss er gjennomført og godkjent.

Det holdes omvalg i Moss til fylkestinget i Østfold.
 

Selv om vi vet hvilke partier og hvilke representanter som er valgt inn i kommunestyret er det ikke umiddelbart klart hvilket flertallsstyre det blir i Moss eller hvem som blir ordfører.  Etter valget starter en forhandlingsprosess blant partiene, hvor målet er å komme i posisjon og å danne et flertallssamarbeid.

Selve valget av ordfører, varaordfører og styrer/råd og utvalg skjer først i det konstituerende kommunestyremøte. Den sittende ordføreren er ordfører fram til det foretas nytt valg i dette møtet. Styrer, råd og utvalg består fram til nye er valgt, og må senest velges før årsskiftet. 

Konstituerende kommunestyremøte 17. oktober

Den første saken det konstituerende kommunestyret skal behandle er om kommunestyrevalget er gyldig. Blir kommunestyrevalget godkjent skal følgende saker behandles:

  • Valg av nytt formannskap
  • Valg av ordfører 
  • Valg av varaordfører
  • Valg av kontrollutvalg

Ordfører og varaordfører må være medlem av formannskapet og blir derfor valgt først etter at formannskapet er valgt.

Etter valg av organene over vil det bli foretatt valg av hovedutvalg og andre styrer, råd og utvalg. 

Valgene er nå gjennomført!

Ny ordfører i Moss kommune for valgperioden 2023-2027 er Simen Nord fra Høyre

Ny varaordfører i Moss kommune for valgperioden 2023-2027 er Michael Torp fra Fremskrittspartiet

Her kan du se alle valgene som ble gjennomført i kommunestyremøte 17. oktober: Møteprotokoll og saksprotokoller fra kommunestyrets møte 17. oktober

Her kan du se møtet via KommuneTV: Kommunestyret 17. oktober KommuneTV

Kommunestyret 2023 - 2027

 

Resultater fra kommunestyret- og fylkestingsvalget 2023

Her finner du resultater fra alle landets kommuner: 
valgresultatet.no