Stille liste til valget?

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget var 31. mars 2023 klokken 12.00. Fristen er absolutt.

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider: Stille til valg - Valgdirektoratet

Ønsker dere å levere listeforslag på papir vil vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - Valgdirektoratet - her finner du malene


Listeforslag på papir skal leveres på Moss rådhus, avdeling for dokumentforvaltning/arkivet, Kirkegt. 15, 1531 Moss. Frist for levering var 31. mars 2023 kl. 12.00, fristen er absolutt, det betyr at listeforslaget må ha kommet fysisk fram til kommunen innen fristen

Innen fristens utløp er det levert inn 16 listeforslag: Listeforslag til ettersyn