Moss kommune

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

For deg som ønsker å stemme på selve valgdagen 11. september er det en viktig endring. Kommunestyret har vedtatt å redusere antall stemmekretser fra 13 til 8.

Hva er endret?

På Jeløy vil det nå være én krets: Jeløy krets. Det betyr at det vil være ett valglokale på Jeløy valgdagen. 

Andre kretser som er slått sammen er Vang og Ekholt,  Melløs og Øreåsen og Verket og Sentrum. 

Hva betyr det for deg som skal stemme?

På valgdagen har vi et elektronisk avkryssingssystem, det betyr at du kan stemme i hvilket valglokale du vil i kommunen. Men, det kan hende det valglokalet du er vant til å gå til nå er flyttet.  Akkurat hvor valglokalene skal være vil bli oppdatert senere.

Her er de nye stemmekretsene fra og med 2023:

Oversikt over stemmekretser valget 2023
Krets: Navn: Lokaler:
01 Sentrum/Verket Samfunnssalen
02 Jeløy Hoppern idrettshallen
03 Krapfoss Krapfoss skole
04 Melløs/Øreåsen Øreåshallen
05 Nordre Bydel Nøkkeland skole
06 Ekholt/Vang Ekholt skole
07 Halmstad Ryggehallen
08 Larkollen Larkollhallen