Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

For deg som ønsker å stemme på selve valgdagen 11. september er det en viktig endring. Kommunestyret har vedtatt å redusere antall stemmekretser fra 13 til 8.

Hva er endret?

På Jeløy vil det nå være én krets: Jeløy krets. Det betyr at det vil være ett valglokale på Jeløy valgdagen, Hoppern idrettshall.

Andre kretser som er slått sammen er Vang og Ekholt,  Melløs og Øreåsen og Verket og Sentrum. 

Hva betyr det for deg som skal stemme?

På valgdagen har vi et elektronisk avkryssingssystem, det betyr at du kan stemme i hvilket valglokale du vil i kommunen. Men, det kan hende det valglokalet du er vant til å gå til nå er flyttet, i oversikten under finner du de nye valglokalene for valgdagen 11. september.

Her er de nye stemmekretsene og valglokalene fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Oversikt over stemmekretser valget 2023
Krets: Navn: Lokaler: Åpningstid:
01 Sentrum/Verket Samfunnssalen 08:00 - 21:00
02 Jeløy Hoppern idrettshallen 08:00 - 21:00
03 Krapfoss Krapfoss skole 08:00 - 21:00
04 Melløs/Øreåsen Øreåshallen 08:00 - 21:00
05 Nordre Bydel Nøkkeland skole 08:00 - 21:00
06 Ekholt/Vang Ekholt skole 08:00 - 21:00
07 Halmstad Ryggehallen 08:00 - 21:00
08 Larkollen Larkollhallen 08:00 - 21:00