Moss kommune

Innleverte listeforslag

Her legges listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 ut til ettersyn.

Listene legges ut etter hvert som de blir levert inn til kommunen. Fristen for innlevering er 31. mars kl. 12.00 og er absolutt. Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristens utløp.

Listeforslagene skal behandles i valgstyrets møte 22. mai. Først etter valgstyrets behandling er listene endelige.

Innleverte listeforslag: