Hvem kan stemme?

Du må ha stemmerett og være innført i manntallet for å kunne stemme.

Du har stemmerett ved kommunestyre - og fylkestingsvalget dersom du:

  • er norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er folkeregistrert bosatt i Norge før 30. juni 2023.
  • er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

Manntall

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2023. 
Les mer om stemmerett og manntall på valgdirektoratets nettside: valg.no

For norske statsborgere som har bodd utenlands over 10 år. 

Står du ikke oppført i manntallet fordi du har bodd utenlands i mer enn 10 år, må du søke om innføring i manntallet. Søknaden sender du til kommunen der du sist var registrert som bosatt. Den skal inneholde en egenerklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må være mottatt av valgstyret innen kl. 17:00 den 12. september (dagen etter valgdagen).

Søknad om innføring i manntall: Søknadssskjema (PDF, 99 kB) 

Flytter du til Moss etter 30. juni?

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.