Godkjente valglister for kommunestyrevalget i Moss 2023

Valgstyret i Moss består av medlemmer av Formannskapet. Lotte Olsen Jessa/Moss kommune

Valgstyret i Moss kommune behandlet 22. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023. Femten valglister ble godkjent. 

Følgende valglister ble godkjent:

 • Arbeiderpartiet 
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • NOREXIT
 • Norgesdemokratene
 • Ny Kurs
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Alle godkjente valglister med kandidater:
Godkjente valglister for kommunestyrevalget 2023 Moss kommune (PDF, 67 kB)

(I ekstraordinært møte 25. mai ble en endring av kandidater på listen til Industri- og Næringspartiet vedtatt).

Klage?

Jf. valglovens § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Frist for å klage er sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 29. mai 2023 kl. 12:00. 
Klagen sendes valgstyret i  Moss kommune: 

Postadresse: Valgstyret i Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss

Epostadresse: post@moss.kommune.no