Forhåndsstemme i Moss, utenbys eller utenlands

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.

Hvor kan du forhåndsstemme i Moss?

Det er tre forhåndsstemmemottak, Kommunetorget er åpent i hele forhåndsstemmeperioden mens Øreåshallen og Skredderveien 11 kun holder åpent de to siste ukene av forhåndsstemmeperioden (uke 35 og 36).

Oversikt over fohåndsstemmelokaler
Adresse: Lokale Tidsrom Klokkeslett
Dronningensgate 17 B Kommunetorget 10. august - 8. september Ukedager og lørdag 26. august og 2. september: kl. 10:00 - 17:00. Langdag: onsdag 6. september og torsdag 7. september 10:00 - 20:00. OBS! Fredag 8. september stenger valglokalet kl. 16:00
Øreåsveien 9 Øreåshallen 28. august - 8. september Ukedager og lørdag 2. september: kl. 10:00 - 17:00. OBS! Fredag 8. september stenger valglokalet kl. 16:00
Skredderveien 11 Selskapslokale 28. august - 8. september Ukedager og lørdag 2. september: kl. 10:00 - 17:00 OBS! Fredag 8. september stenger valglokalet kl. 16:00

 

Når du skal stemme må du ha med deg gyldig legitimasjon. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde. Minstekravet er at det inneholder navn, fødselsdato og bilde. Valgkort er ikke nødvendig, men gjør at du sparer tid.

Vær obs på at alle forhåndsstemmelokalene stenger kl. 16:00 fredag 8. september. 

Forhåndsstemme utenbys

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler i hele landet. Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg vil vi legge ut en oversikt over alle valglokaler og åpningstider.

Skal du stemme i en annen kommune er det lurt å være ute i god tid før siste mulighet 8. september. Din forhåndsstemme blir sendt i posten til hjemkommunen din, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen kl. 17:00 dagen etter valgdagen mandag 11. september.

Forhåndsstemme fra utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater. Det er også andre oppnevnte stemmemottak.

Dersom du ikke kan stemme fra et stemmemottak kan du sende stemmen din som brevstemme: Hvordan sende en brevstemme?

Husk å stemme tidlig hvis du stemmer fra utlandet. Du kan stemme fra utlandet fra 1. juli, vær oppmerksom på at stemmeperioden avsluttes den 1. september. Dette er for å sikret at din stemme kommer frem. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen 11. september.

Har du ikke vært folkeregistrert i Norge de siste ti årene står du ikke oppført i manntallet. Du må da søke om å bli ført inn i manntallet igjen. Det gjør du ved å sende inn søknad sammen med stemmen din til den kommunen du sist var folkeregistrert: Søknadsskjema (PDF, 99 kB)

Les mer om å stemme fra utlandet på nasjonale valgsider: Stemme fra utlandet

Tidligstemme i sommer

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden (10. august - 8. september)  -  kan du tidligstemme på Kommunetorget fra lørdag 1. juli til onsdag 9. august.

Du kan avgi stemme i Kommunetorgets ordinære åpningstid: mandag - fredag kl: 09:00 - 15:00. Det er også åpent lørdag 1 juli og lørdag 5. august fra kl. 10:00 - 14:00.
Lørdagene: 8, 15, 22 og 29 juli er Kommunetorget stengt.

Merk: I denne perioden har ikke ordinære forhåndsstemmeperioden startet enda. Det kan bety at man ikke har tilgang til de ordinære kommunestyrevalglistene med kandidater, men kun generelle valglister hvor man kan stemme på parti.

Stemme på valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september. Vær oppmerksom på at stemmekretsene i Moss er endret.

På valgdagen har vi et elektronisk avkryssingssystem, det betyr at du kan stemme i hvilket valglokale du vil i kommunen. Men, det kan hende det valglokalet du er vant til å gå til nå er flyttet, i oversikten under finner du de nye valglokalene for valgdagen 11. september: Oversikt over valglokaler i Moss.