Moss kommune

Råd

I Moss kommune er det fire kommunale råd: medvirkningsråd for ungdom, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelt råd. Alle med oppgave å være et rådgivende organ til kommunen. Rådene skal bidra til å ivareta interessene til målgruppene for de ulike rådene.

Eldrerådet

Rådet har 7 medlemmer som velges for 4 år. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år og rådet skal bestå av politikere og representanter for brukere. Leder for rådet er Gunnel Edfeldt.

Saksbehandlingsreglement for eldrerådet (PDF, 4 MB)

Møteplan og medlemmer av eldrerådet

Mer om hva et eldreråd jobber med


Flerkulturelt råd

Rådet har 8 medlemmer som velges for 4 år. Minst 3 av medlemmene skal ha innvandrerbakgrunn og rådet består av folkevalgte og representanter for brukere. Leder for rådet er Bahram Azadi.

Saksbehandlingsreglement for flerkulturelt råd (PDF, 6 MB)

Møteplan og medlemmer av flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd i Moss - jobber for et varmere og mer mangfoldig Moss


Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet har 7 medlemmer som velges for 4 år, medlemmene består av folkevalgte og representanter for brukere. Leder for rådet er Dagfinn Glad.

Saksbehandlingsreglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 2 MB)

Møteplan og medlemmer av rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Mer om hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse jobber med


Medvirkningsråd for ungdom

Rådet har 15 medlemmer som velges for 1 år, valgperioden følger skoleåret.  Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Leder for rådet er Yasmine Ask Geverk.

Møteplan og medlemmer av medvirkningsråd for ungdom

Mer om hva medvirkningsrådet for ungdom jobber med

Engasjerte ungdommer i medvirkningsrådet i Moss kommune