Råd

I Moss kommune er det fire kommunale råd: medvirkningsråd for ungdom, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelt råd. Alle med oppgave å være et rådgivende organ til kommunen. Rådene skal bidra til å ivareta interessene til målgruppene for de ulike rådene.

Nå søker vi nye kandidater til medvirkninsgsrådene !

Moss Kommune søker kandidater til medvirkningsråd. Vi ønsker nominasjoner fra organisasjoner, partier og enkeltpersoner. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 1. oktober 2023

Her kan du melde inn ditt forslag til kandidat

 

Eldrerådet

Rådet har 7 medlemmer som velges for 4 år. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år og rådet skal bestå av politikere og representanter for brukere. Det er ikke krav om at man må være bosatt i Moss kommune.  Leder for rådet er Gunnel Edfeldt.

Saksbehandlingsreglement for eldrerådet (PDF, 4 MB)

Møteplan og medlemmer av eldrerådet

Mer om hva et eldreråd jobber med


Flerkulturelt råd

Rådet har 8 medlemmer som velges for 4 år. Minst 3 av medlemmene skal ha innvandrerbakgrunn og rådet består av folkevalgte og representanter for brukere. Det er ikke krav om at man må være bosatt i Moss kommune. Leder for rådet er Bahram Azadi.

Saksbehandlingsreglement for flerkulturelt råd (PDF, 6 MB)

Møteplan og medlemmer av flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd i Moss - jobber for et varmere og mer mangfoldig Moss


Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet har 7 medlemmer som velges for 4 år, medlemmene består av folkevalgte og representanter for brukere. Det er ikke krav om at man må være bosatt i Moss kommune. Leder for rådet er Dagfinn Glad.

Saksbehandlingsreglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 2 MB)

Møteplan og medlemmer av rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Mer om hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse jobber med

 

Medvirkningsråd for ungdom

Rådet har 15 medlemmer som velges for 1 år, valgperioden følger skoleåret.  Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Det er ikke krav om at man må være bosatt i Moss kommune.Leder for rådet er Yasmine Ask Geverk.

Møteplan og medlemmer av medvirkningsråd for ungdom

Mer om hva medvirkningsrådet for ungdom jobber med

Engasjerte ungdommer i medvirkningsrådet i Moss kommune