Moss kommune

Ordfører Hanne Tollerud

Velkommen til Moss kommunes nettside!

Ingeborg Thorsland  Jeg håper at våre nettsider er til nytte for innbyggere og utbyggere, besøkende og etablerere, enkelt sagt alle som ønsker å vite mer om Moss.

Politikk
Moss kommune styres etter formannskapsmodellen. Det politiske flertallet utgår fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har 29 av kommunestyrets 49 representanter.

Mangfoldige Moss
Vår visjon, Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere, er fundert på at alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter.

Mangfoldige Moss skal være en tolerant og rettskaffen kommune, som engasjerer seg utenfor egne lokalsamfunn. Vi tar sterk avstand fra all form for rasisme, hat og diskriminering.

Ønsker du å kontakte meg?
Jeg har kontor på rådhuset i Moss. Min dør er åpen og jeg ønsker å møte kommunens innbyggere på ulike arenaer. Innbyggerne er en stor ressurs i utviklingen av vår kommune. Du kan kontakt meg på epost: hanne.tollerud@moss.kommune.no