Ordfører Hanne Tollerud

Portrettbilde av ordfører Hanne Tollerud - Klikk for stort bilde Ingeborg Thorsland

Ønsker du å kontakte meg?

Jeg har kontor på rådhuset i Moss. Min dør er åpen og jeg ønsker å møte kommunens innbyggere på ulike arenaer. Innbyggerne er en stor ressurs i utviklingen av vår kommune. 

Du kan kontakte meg på epost: hanne.tollerud@moss.kommune.no 

Fra 17. september 2022 håper jeg også å møte dere i ordførerens time. Omtrent en gang pr. måned håper jeg å kunne møte innbyggerne i Moss til en prat på ulike steder i kommunen. Tid og sted oppdateres her: Ordførerens time.

Litt om hvordan Moss styres politisk:
Moss kommune styres etter formannskapsmodellen. Det politiske flertallet utgår fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har 29 av kommunestyrets 49 representanter.

Mangfoldige Moss
Vår visjon, Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere, er fundert på at alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter.

Mangfoldige Moss skal være en tolerant og rettskaffen kommune, som engasjerer seg utenfor egne lokalsamfunn. Vi tar sterk avstand fra all form for rasisme, hat og diskriminering.