Moss kommune

Velkommen til Mosseregionkonferansen 23. november 2022

Hvordan skal vi ytterligere styrke Mosseregionen som en av landets mest attraktive for bosetting, næringsetablering og opplevelser?

Plakat, invitasjon til Mosseregionskonferansen 2022 med følgende tekst: 23. november 2022 Mosseregionskonferansen 23.11.2022 kl.08.30 - 15.00 Verket scene i Moss. Nederst på bildet: logo til MNU og byvåpen til Moss, Råde, Våler og Vestby - Klikk for stort bilde MNU

Hvordan kan vi bli enda bedre til å samarbeide og legge til rette for regionutvikling i kommuner som fra 2024 vil tilhøre både Østfold og Akershus? Hvor viktig er samferdsel og infrastruktur i dette arbeidet?

Konferansen åpnes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som deler scenen med en rekke lokale og sentrale bidragsytere gjennom dagen. Konferansen innledes med et inspirasjonsforedrag om betydningen av samarbeid for å nå felles mål, ved tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen. Pål Bjerketvedt leder oss gjennom dagen som moderator.

Dato: 23. november
Sted: Verket Scene
Tid: 08:30 - 15:00
Påmelding/ billetter på TicketCo (pris: 445 kr. inkludert lunsj)

Program

08.30-08.50: Deltakerne ankommer, kaffe og mingling.

08.50-09.00: Konferansedagen innledes med musikalsk innslag.

09.00-09.40: Vi varmer opp, løfter blikket og lar oss inspirere av foredraget. Hvordan nå felles mål som lag? ved Øystein «Pølsa» Pettersen.

09.40-09.50: Velkomst og innledning om konferanseprogrammet, ved konferansier Pål Bjerketvedt.

Del I: er regionsamarbeid viktig? Hva er våre utfordringer? Muligheter? Hvor er vi best? 

09.50-10.10: Åpningsforedrag: Hvordan påvirker infrastruktur og de store samferdselsprosjektene utviklingen i regionen, med særlig vekt på næringsliv, samfunnsliv og opplevelser, ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

10.15-10.30: «Samferdsel og byutvikling i Grenland. Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktiv byutvikling i 2021. Hva kan vi lære?» Ved ordfører i Skien, Hedda Foss Five

10.30-10.45: pause

10.45-11.00: Hvordan har regionen og regionsamarbeidet utviklet seg, hva blir viktig i tiden vi går inn i? Hvilken rolle kan Mosseregionen spille i relasjonen mellom Østfold og Akershus fra 2024? ved ordfører i Moss og regionrådsleder Hanne Tollerud.

11.05-11.40: Østfold og Follo under lupen, hvor ligger mulighetene for næringsutvikling i vår region? ved professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI. I forlengelsen av foredraget: Refleksjoner og samtale rundt bordene om presentasjoner og innspill fra scenen så lang.

11.45-12.00: Utdeling av gründerprisen og næringslivsprisen i Mosseregionen.

12.00-13:00: Lunsjpause - mingling
Lunsjen: Tilberedt og servert av elever fra restaurant og matfag, ved Kirkeparken videregående skole.

Del II: Vi kan og vi vil. Konkrete, lokale eksempler på utvikling, innovasjon og inspirasjon. 

13.00-13.15: Hvilken betydning har forsvaret som arbeidsgiver og for utvikling av kompetanse i regionen? Hvordan ser forsvaret på samarbeid og nettverksbygging med næringsliv og kommuner i regionen? ved oberst og stasjonssjef på Rygge flystasjon Thomas Orud Harlem.

13.20-13.35: Betydningen av samarbeid med Forsvaret for en lokal næringsaktør? ved daglig leder i Goldfish Boat, Knut Halvard Iversen.

13.40-13.55: ASKOs banebrytende «verdensprosjekt», dronehavn i Moss med fokus på nullutslipp, ved daglig leder i Asko Maritime AS, Kai Just Olsen.

14.00-14.30: Hvordan kan reiseliv og opplevelsesnæringen bli en sysselsettingsmotor i Mosseregionen? Opplevelsesnæringen i Mosseregionen, «veien mot den mest attraktive regionen ved Oslofjorden», ved Jarle Moen fra NHO reiseliv og daglig leder i 2469 Reiseutvikling, Børre Berglund og Heidi Kjærnes, daglig leder Vestre Kjærnes Gård.

14.30-14.55: Inntrykk fra dagen, samtale og oppsummering med regionens ordførere, samt innspill fra salen, ved konferansier Pål Bjerketvedt.

14.55–15.00: Avslutning ved regionrådets leder Hanne Tollerud.