Kontakt Mosseregionen interkommunalt politisk råd

Terje Pettersen
Koordinator for Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
terje.pettersen@moss.kommune.no