Innbyggerforslag

Innbyggerforslag er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme saker til politisk behandling. Du kan enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har åpnet en egen nettportal, minsak.no, som skal gjøre det enkelt for deg å fremme og signere innbyggerforslag.

Hvem kan fremme saker?

  • Alle som bor i kommunen 
  • Ungdom under 18 år


Hvis to prosent av innbyggerne (alternativt 300 personer) stiller seg bak et forslag må kommunestyret behandle forslaget. Kommunestyret har da seks måneder på seg til å behandle saken og komme med en tilbakemelding til initiativtaker.

Adgangen til å fremme et innbyggerinitiativ er hjemlet i kommunelovens paragraf 12-1. 
Her finner du hele lovteksten.

Kontakt representantene i kommunestyret

Du kan også å ta direkte kontakt med de folkevalgte, her finner du kontaktinformasjonen til medlemmer i kommunestyret: Kommunestyrets medlemmer