Moss kommune

i Moss kommune

Møllebrua

Prosjektnummer: 500243

Beskrivelse: Problemer med isdannelse. Montere varmekabler og støtterekkverk.

Entreprenør: -

Prosjekterende: 

Lengde: x meter

Anleggstid

Status: Varmekabler til granittområdet og varmekabler

Prosjektleder Moss kommune: Alexander Rådal

Anleggsleder entreprenør: Lars Espen Benjaminsen 

Bru Nesparken

Prosjektnummer: 500xxx

Beskrivelse: Ved kontroll ble det oppdaget foringelser som gjorde at den ble steng umiddelbart, da bæreevnen er redusert. 

Oppdatering: Midlertidig bru er på plass.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: 

Lengde: x meter

Anleggstid: august 2021 - mai 2022

Status: Kommet reservebru. Ny bru under prosjektering.

Prosjektleder Moss kommune: Alexander Rådal

Anleggsleder entreprenør: Lars Espen Benjaminsen 

Planlagt sykkeltiltak:

 

Sykkeltiltak Bråtengata

 

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å kunne sykle tryggere i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Prosjekterende: 

Lengde: 680 meter

Anleggstid: Forventet anleggstid kommer når prosjektering er ferdig.

Spørsmål om dette tiltaket kan rettes til:

Peter Hovda, tlf. 93219306

 Avsluttede sykkeltiltak:

Sykkeltiltak Torderød

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å kunne sykle tryggere i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 1071 meter

Anleggstid: august 2020 - desember 2021

Informasjonsbrosjyre sykkeltiltak Torderød (PDF, 2 MB)

Sykkeltiltak Skarmyra

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å sykle i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 572 meter

Anleggstid: august 2020 - desember 2021

 

Planlagte sykkeltiltak:

-