Moss kommune

Åpen halvtime

Innbyggere i Moss skal ha mulighet til å påvirke og skaffe informasjon om det som skjer i kommunen. Både utvalgsmøter og kommunestyremøter starter med en åpen halvtime hvor innbyggerne kan ta opp saker og informere politikere om det som angår den enkelte. 
 

Retningslinjer for åpen halvtime:

  1. Åpen halvtime skjer i forkant av utvalgsmøter og kommunestyremøter, med varighet på maks 30 min.

  2. Det er innbyggere i Moss som kan stille spørsmål, informere eller orientere under åpen halvtime.

  3. Tema og spørsmål må meldes inn minimum tre dager før skal møtet avholdes. 

  4. Ved starten av åpen halvtime orienterer møteleder om hvem som står på talerlisten og hvilke temaer og saker innbyggerne har meldt inn.

  5. Det settes av fem minutter til presentasjon av hver sak.

  6. Under åpen halvtime er det ikke lagt opp til at temaer og saker skal debatteres, og deltakerne må ikke forvente å få svar fra kommunestyret i selve møtet. Kommunestyremedlemmene kan stille oppklarende spørsmål, og kommunestyret vil senere gi en tilbakemelding på om saken blir tatt opp videre eller tatt i bruk på annen måte.

  7. Alle spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Krenkende uttalelser mot personer eller grupper vil ikke bli tolerert og må ikke forekomme.

Viktig informasjon:

Møtene blir filmet; vist live og lagret for ettertiden.
Opptaket blir lagt tilgjengelig for alle som ønsker å se dem via kommunens nettsider. 

 


Konkret - hva ønsker du å snakke om? Eksempel: Skole, eldreomsorg, klima... Konkret - hva ønsker du å snakke om? Eksempel: Skole, eldreomsorg, klima...
Du har maks fem minutter. Vær konkret. Du har maks fem minutter. Vær konkret.
Felt merket med * må fylles ut