Moss kommune

Må du søke eller melde ifra til kommunen om ditt tiltak?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger å engasjere en ansvarlig søker for ditt planlagte tiltak eller prosjekt, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

Har du allerede sendt inn en byggesøknad kan du snakke med byggesaksbehandleren din på telefon mandag, onsdag og fredag kl 12-14. Ring kommunetorget på 69 24 80 00, så setter vi deg over til din saksbehandler. 

 Sjekk om du må søke hos kommunens byggesaksavdeling:

Skal du grave:

Skal du endre eller etablere avkjørsel til din eiendom: