Moss kommune

Test

Vi bygger en bedre veiviser for kontaktinformasjon for hjemmesykepleie i Moss kommune. 
Siden er under arbeid.

Hvor bor den som mottar tjenesten?
Endre svaret
Du hører til virksomhet Jeløy, hjemmesykepleie Jeløy 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 474 57 344
Kveld / helg / helligdager 960 91 731

Du hører til virksomhet Nord

Område Peer Gynt 1. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming.
Telefon: 478 62 009

Område Peer Gynt 2. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming
Telefon: 476 77 367

Område Sydskogen. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming
Telefon: 488 89 396 / 989 08 405

Hjemmesykepleie Nord.
Telefon: Dagtid/hverdager 959 15 335
               Kveld/helg/helligdager 960 91 677

Avdeling for rus og psykisk helse
Telefon: Dagtid/hverdager 404 36 601

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 69 24 84 50
Kveld / helg / helligdager 960 91 699 

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 69 23 62 20 / 940 14 628
Kveld / helg / helligdager 994 11 196

Velg et av alternativene ovenfor