Moss kommune

Test

Vi bygger en bedre veiviser for kontaktinformasjon for hjemmesykepleie i Moss kommune. 
Siden er under arbeid.

Finn kontaktinformasjon til din avdeling

I enhet hjemmetjenester er alle tidligere avdelinger fra rus- og psykiatri, hjemmebaserte tjenester og tjenester for funksjonshemmede samlet. Under hver av virksomhetene er samlokaliserte boliger (funksjonshemmede og rus- og psykiatri ) og hjemmesykepleie organisert. Noen av virksomhetene har i tillegg avdelinger som yter tjenester for alle områdene. Dette er hjemmehjelp, ambulant natt tjeneste og avdeling for rus- og psykiatri tjeneste. Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud. En samling av fagområdene skal sikre tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers av avdelinger, og virksomheter.
Hvor bor den som mottar tjenesten?
Endre svaret
Du hører til virksomhet Jeløy, hjemmesykepleie Jeløy 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 474 57 344
Kveld / helg / helligdager 960 91 731

Du hører til virksomhet Nord

Område Peer Gynt 1. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming.
Telefon: 478 62 009

Område Peer Gynt 2. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming
Telefon: 476 77 367

Område Sydskogen. Samlokaliserte leiligheter for personer med funksjonshemming
Telefon: 488 89 396 / 989 08 405

Hjemmesykepleie Nord.
Telefon: Dagtid/hverdager 959 15 335
               Kveld/helg/helligdager 960 91 677

Avdeling for rus og psykisk helse
Telefon: Dagtid/hverdager 404 36 601

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 69 24 84 50
Kveld / helg / helligdager 960 91 699 

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 1

Telefon: Dagtid/ hverdager 69 23 62 20 / 940 14 628
Kveld / helg / helligdager 994 11 196

Velg et av alternativene ovenfor