Energiportalen

Gratis energianalyse

Mossinger har tilgang på et gratis verktøy som kan brukes til å energianalysere boligen. Verktøyet beregner besparelser fra ulike energitiltak.

Slik gjør du:
1.Gå til Energiportalen for kommunen.
2.Skriv inn adressen eller gårds/bruksnummer til boligen du ønsker å analysere
3.Velg rett adresse fra menyen som dukker opp
4.Legg inn dine opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstandsinformasjon

Ut fra de innlagte opplysningene blir dagens energibruk og kostnad beregnet. Du kan undersøke effekten av forskjellige energitiltak, for eksempel ulike varmeløsninger som varmepumpe, vedovn og pelletsovn eller etterisolering av tak, vegger og gulv og utskifting av vinduer.

For hvert tiltak blir besparelse i energibruk og kostnad beregnet, og du får også beregnet forventet reduksjon av CO2-utslipp. I Energiportalen finner du også oversikt over lokale leverandører i ditt nærområde. Dette er et samarbeid mellom Klima Østfold og Entelligens.

 

Energiportalen