Moss kommune

Støtteordning for varmepumper - Søknadsskjemaet om tilskudd til varmepumpe er nå stengt på grunn av stor pågang.

Energi er en viktig ressurs og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket som går til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer. Moss kommune innfører derfor støtteordning for etablering av varmepumpe til eiere av private boliger som et klima- og miljøtiltak.

Støtten kan kun gis til kjøp og montering av "luft til luft"-varmepumpe og dersom vilkårene beskrevet nedenfor er oppfylt. Det gis inntil 4000 kr i støtte per boenhet til de 100 første søknadene kommunen mottar som tilfredsstiller vilkårene beskrevet nedenfor. 

Du må først søke kommunen om å få innvilget støtte, ved å bruke digitalt søknadsskjema nedenfor. Dersom du får innvilget støtte må du sende inn digitalt utbetalingsskjema, med nødvendige vedlegg, innen 1.4.2023 for å få utbetalt støtten. NY UTVIDET FRIST!

OBS! Søknadsskjemaet om tilskudd til varmepumpe er nå stengt, vi har innvilget støtte til 100 søkere.

Vilkår som må være oppfylt for at søknaden skal kunne innvilges
Det gis ikke støtte til
Hvor mye gir kommunen i støtte ved innvilget søknad?
Hvordan søker du og når får du støtten utbetalt?
Noen råd og anbefalinger
Kontaktinformasjon

Vilkår som må være oppfylt for at søknaden skal kunne innvilges

 • Ordningen gjelder for varmepumpe kjøpt etter at ordningen ble vedtatt i kommunestyret 8.11.2022. Du vil ikke få innvilget støtte for varmepumper kjøpt før dette. 
 • Du som søker må være eier av privat boenhet/bolig i Moss kommune, som skal installere ny varmepumpe. Boenheten må være godkjent som egen bolig av Moss kommune.
  Du som eier av privat boenhet/bolig, kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres må være i Moss kommune.
 • Det innvilges kun støtte til én varmepumpe per boenhet.
 • Det gis kun støtte til "luft til luft"-varmepumpe.
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i registrert firma. Egenmontering er ikke tillatt.
 • De 100 første søknadene kommunen mottar som er komplette og tilfredsstiller vilkårene ovenfor, vil bli innvilget.
 • Når arbeidet er ferdig, fyller du ut utbetalingsskjema for støtte til varmepumpe, så snart som mulig, men innen 1.4.2023 og legger ved de nødvendige kvitteringene. NY UTVIDET FRIST!

Det gis ikke støtte til

 • Ordningen gir kun støtte til "luft til luft"-varmepumper. Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som "luft til vann"-varmepumper, "væske til vann"-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.
 • Kommunen gir ikke støtte til varmepumper som er kjøpt før ordningen ble vedtatt 8.11.2022.
 • Det gis ikke støtte til flere varmepumper i èn og samme boenhet/bolig.
 • Leietakere av boenhet/bolig kan ikke søke, kun eiere. 
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Moss kommune.
 • Det gis ikke støtte til kjøp av varmepumpe eller tjenester fra privatpersoner eller til kjøp av brukt varmepumpe.
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Egenmontering er ikke tillatt og støttes ikke.
 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen.

Hvor mye gir kommunen i støtte ved innvilget søknad?

Kommunen har avsatt en sum midler til ordningen, og søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn, så lenge det er midler. Derfor er det 100 første søknadene kommunen mottar, som er komplette og som tilfredsstiller vilkårene ovenfor som får innvilget støtte. 

Det gis inntil 4000 kr i støtte til kjøp og montering av ny "luft til luft"-varmepumpe.

Hvordan søker du og når får du støtten utbetalt?

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig fra mandag 21.11.2022 kl. 08:00

 1. Fyll ut og send inn søknad om støtte til kjøp og montering av "luft til luft"-varmepumpe. Logg deg inn via Bank-ID.
  Hvis du søker om støtte til flere boenheter, må du sende én søknad for hver enhet, og det må framgå av søknadene hvilken boenhet hver av dem det gjelder for.
   
 2. Søknaden din registreres automatisk hos kommunen og går videre til behandling. Du vil om kort tid få et skriftlig svar fra kommunen på om du tilfredsstiller vilkårene og får innvilget støtte, eller om søknaden din er avslått. 
   
 3. Ta vare på kvitteringene når du kjøper ny varmepumpe og får den installert. Det må framgå av kvitteringene hvilken type varmepumpe som er kjøpt, dato for kjøp og firmanavn, kundens navn og på hvilken adresse den er montert.
   
 4. Når arbeidet er ferdig, fyller du ut utbetalingsskjema for støtte til varmepumpe, så snart som mulig, men innen 1.4.2023 og legger ved de nødvendige kvitteringene. NY UTVIDET FRIST!
  • kvittering for kjøp av "luft til luft"-varmepumpe
  • kvittering på kostnad for installasjon
  • dokument på avbetalingsplan fra leverandør dersom varmepumpen er kjøpt på avbetaling, sammen med kvittering på at minimum 4000 kr allerede er betalt.

Hvis du får godkjent søknad for varmepumper i flere boenheter, må du sende inn et utbetalingsskjema for støtte til varmepumpe for hver av dem.

Støtten utbetales i løpet av 3 uker etter at vi har mottatt dokumentasjonen vi trenger. Dersom noe mangler vil du bli kontaktet på e-post eller telefon.

Hvis dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling. 

Hvis vilkårene for å få støtte ikke er oppfylt, får du skriftlig beskjed om dette.

Søknadsskjemaer:

OBS! Søknadsskjemaet om tilskudd til varmepumpe er nå stengt, vi har innvilget støtte til 100 søkere.

Dersom du får innvilget tilskudd til installasjon av varmepumpe, skal du fylle ut utbetalingsskjemaet når varmepumpen er installert. 

Søknad om støtte til kjøp og montering av "luft til luft"-varmepumpe - STENGT

utbetalingsskjema for støtte til varmepumpe

Noen råd og anbefalinger

 • Hvis du bor i borettslag eller sameie, bør du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder før du går i gang.
 • Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold.
 • Sjekk dette før du kjøper varmepumpe – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no)
 • Informasjon om godkjente forhandlere fra Varmepumpeforeningen: NOVAPgodkjent forhandler – Varmepumpeforeningen (varmepumpeinfo.no)
   I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.
 • Om ulike typer varmepumper, hvordan de virker og hva Enova kan støtte: Varmepumper - Spar energi og penger | Enova 

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Kommunetorget i Moss kommune. 

Telefontid: 
Mandag – fredag kl 08.30 – 15.30 
Tlf +47 69 24 80 00 

Åpent for besøkende:  
Mandag – fredag kl 08.30 – 15.30 
Torsdag kl 08.30 – 17.00 
Lørdag kl 10.00 – 14.00 

Adresse:  
Dronningens gate 15