Skipsvraket Nordvard

Nordvard er et skipsvrak som ligger på bunnen i Mossesundet. Skipet var opprinnelig et tysk forsyningsskip til ubåtflåten, og ble bombet under andre verdenskrig. Det har ligget på bunnen i Mossesundet siden 1944. Skipsvraket lekker olje, i 2007 ble om lag 450 tonn olje pumpet ut av vraket. 20. august 2022 ble det meldt om mye olje i Mossesundet. Det har siden 25. august 2022 ligget lenser som fanger opp oljen rundt skipet. 

På denne siden finner du:
Hvordan håndteres oljeutslippene fra Nordvard? 
Om Norvard – historikk, miljøutfordringer og videre oppfølging
Aktuelt 

Skipsvraket Nordvard ligger på bunnen i Mossesundet. Vraket lekker og olje, og etter at det ble meldt om mye olje i Mossesundet i august 2022 har det ligget lenser rundt vraket for å samle opp oljen.

Hvordan håndteres oljeutslippene fra Nordvard? 

Skipsvraket har lekket olje, og både kommunen og Kystverket følger situasjonen tett. 

Arbeidet med å tømme Nordvard er avsluttet

Kystverket startet i april 2023, sammen med sin samarbeidspartner Subsea partner, arbeidet med å stoppe lekkasjen og fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene fra Nordvard. Arbeidet er nå avsluttet og olje er fjernet fra skipsvraket.

Les mer på Kystverkets nettsider:

Olje er fjernet fra skipsvraket Nordvard

Vinteren 2022/2023

Vinteren og kalde temperaturer var en utfordring for lensene som har ligget rundt vraket. I november og desember 2022 jobbet derfor kommunen med å etablere lenser rundt vraket som tålte frost og kalde temperaturer. Det har vært jevnlig overvåkning og vedlikehold av disse lensene gjennom vintermånedene. 

Kystverket har kartlagt kilden til lekkasjen blant annet ved hjelp av undervannsdroner. Det har vært viktig å få samlet kunnskap om skipets tilstand til bruk i videre arbeid, både for å få samlet opp oljen som lekker, og for hvordan man best mulig kan hente opp oljen fra vraket. Det er usikkert hvor mye olje som ligger igjen i vraket. 

Utslippet i august 2022 

Den 20. august 2022 ble det meldt om større mengder olje i Mossesundet. En befaring viste at omfanget av oljen på overflaten var ca. 50 meter bredt og ca. 800 meter langt. Den 21. august ble publikum frarådet å bade i Mossesundet, og skilt ble satt opp på de aktuelle strendene. 

For å kartlegge omfanget oljeutslippet bisto Kystverket 21. august med droneoverflyving over vraket. 

Mandag 22. august kontaktet kommunen det Interkommunale Utvalget for Akutt forurensning, IUA. IUA besluttet at det måtte aksjoneres for å fange opp oljen, og 25. august ble det plassert ut lenser rundt skipsvraket. Det ble satt ut 600 meter med sperrelenser som holder absorberende innerlenser på plass. Lensene er forankret med moringer og utstyrt med lys, så de er synlige for skipstrafikk også i mørket.

Om Nordvard – historikk, miljøutfordringer og oppfølging

Nordvard er et ca. 120 meter langt skip som fungerte som  verksted og forsyningsskip for ubåter og andre tyske fartøy under krigen. Nordvard lagret diverse oljeprodukter både i egne tanker og i oljefat som var plassert i forskjellige lasterom, samt ammunisjon og våpen. Det er stor usikkerhet knytte til hvor mye olje som var ombord på Nordvard da det sank, men man antar at det kan ha inneholdt 200-2000 tonn olje på tidspunktet skipet sank. Nordvard ble bombet av britiske bombefly den i 1944, og sank til ca. 37 meters dyp. Det ligger ca. 200 meter utenfor munningen av Mosseleva. Vraket ligger stabilt. 

Undersøkelser av vraket

Tilstanden til Nordvard har vært gjenstand for undersøkelser i flere omganger, og det er også gjennomført tiltak for å tømme vraket for olje. Det er umulig å fjerne/tømme oljen helt fra slike skipsvrak, og vi kan oppleve at det gulper olje fra Nordvard og lignende vrak som ligger på bunn. Vi må derfor begrense oljeforurensningen i størst mulig grad. I 2007-2008 tømte Kystverket Nordvard for ca. 485 tonn olje fra de lavtliggende tankene som inneholdt tungolje. Smøreoljetank og ubåtdrifstofftank ble ikke tømt den gang. 

Miljøutfordringer og -konsekvenser

Oljeutslipp av ukjent størrelse, slik den Nordvard representerer, har negativ påvirkning på natur og friluftsliv. Kommunen ser alvorlig på situasjonen, og følger situasjonen tett for å sørge for at forurensningen blir håndtert slik at miljøkonsekvensene blir så begrenset som mulig. 

Det er satt i gang miljøundersøkelser i området rundt vraket. Undersøkelsene gjøres av Kystverket i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Målet er å finne ut om det marine miljøet har blitt påvirket av oljelekkasjene fra Nordvard, og eventuelt hvor mye. Les mer her:

Kystverket: Har vraket MS Nordvard påvirket miljøet i sjøen? (27.03.23)

Oppfølging av vraket 

  • Kystverkets ansvar: 
    Kystverket har ansvar for skipsvraket, for å gjennomføre tiltak og for å stoppe oljelekkasjene fra vraket. Se også www.kystverket.no
  • Kommunens ansvar: 
    Moss kommune har tatt ansvar for å fange opp forurensningen fra Nordvard som kommer til overflaten. 

Aktuelt

Moss kommune: Arrangert informasjonsmøte om skipsvraket Nordvard tirsdag 25. april 2023.

Kystverket: Har vraket MS Nordvard påvirket miljøet i sjøen? (27.03.23)

Kystverket: Anbudskonkurranse for å stanse oljeutslippet fra MS Nordvard (06.02.20.23)