Moss kommune

Hule eiker

I Moss kommune er det registrert over 1500 eiketrær som er beskyttet av egen forskrift.

Hul eller grovvokste eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven. Det betyr at disse trærne skal bevares, og at grunneiere med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å unngå skade på naturtypen. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hva dette betyr for deg. Forskriften omfatter både store eiker hvor omkrets minst to meter uten synlig hulhet, og mindre eiker med synlig hulhet med en omkrets på minst 95 cm. Synlig hule trær er definert som trær med et indre hulrom større en åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. De store og huke eikene i Moss kommune har blitt registrert, og du finner oversikt over hvor de står i dette kartet. 

Det kan leve så mange som 1500 ulike arter av sopp, mose, lav, insekter, fugler og dyr i én hul eik. Mange arter er helt avhengige av disse trærne og kan ikke bo andre steder. Derfor er det viktig å ivareta yngre eiker som på sikt utvikler hulheter og overtar for dagens hule trær. Døde grener som faller ned bør også helst få ligge på sin naturlige plass under eika, eventuelt kan du samle greiene og legge dem i et hjørne i hagen.

Hvordan kan du bidra til å bevare de flotte eikene våre?

Det er viktig å beskytte eiketrær når veier og hus skal bygges, eller når rør og ledninger skal graves ned i bakken. Derfor bør du grave utenfor kronens «dryppsone» og minst fem meter fra stammen slik at du ikke berører eller graver opp røttene. Eik trenger mye lys og varme for å trives, og det bør være minst fire meter fra eikekroner til greiner av andre trær. Les mer om kommunens retningslinjer for inngrep i hul eik (og trær generelt) på denne siden.