Moss kommune

Fremmede arter

Hva er en fremmed art, og hva gjør jeg dersom jeg har en i min hage?

Fremmede arter er dyr, planter eller mikroorganismer som ikke hører hjemme i norsk natur. De kan være en trussel mot naturmangfoldet vårt fordi de kan ta over områdene til naturlige og stedegne arter. Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I 2016 ble det forbud mot å importere, selge og spre 17 planter, og fra 1. januar 2021 blir ytterligere 11 planter lagt til listen. Listen over forbudte planer finner du på Miljødirektoratets sider. Du har sikkert sett lupiner langs veikantene, rynkeroser på stranda eller kanadagullris langs åkrene, for ikke å nevne brunskogsneglen? Dette er alle fremmede arter som vi ikke ønsker i vår natur. Fremmedartslista fra 2018 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. 

Hageavfall generelt (kvister, løv, gress, blomster, andre planter) skal ikke kastes i naturen. Det truer mangfoldet i skogen, kveler livet på skogbunnen, sprer fremmede arter og det ser ikke pent ut. Vi har lenge importert prydplanter til hager og parker, men når de finner veien over hagegjerdet kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi «hagerømlinger», det kan være både norske arter og fremmede arter. De må absolutt ikke komme ut i naturen. Kjør heller hageavfallet ditt til MOVARs mottak på Solgård skog, her er det gratis å levere avfallet.