Moss kommune

Grønnere arrangementer i Moss kommune

I Moss kommune har vi en egen håndbok som gir veiledning for hvordan du kan gjøre ditt arrangement grønnere og mer bærekraftig.

Som arrangør har du mulighet til å påvirke gjennom å ha en grønn profil og sette bærekraft i sentrum. Det sender ut signaler til publikum, samarbeidspartnere, leverandører, produsenter og andre aktører om at dere tar samfunns- og miljøansvar. Moss kommune er en sentral aktør i utvikling av kulturlivet i kommunen, og skal være en stabil tilrettelegger som bidrar med infrastruktur og stimulerer til aktivitet og samhandling mellom alle kulturlivets aktører. I den anledning ønsker vi å kunne tilby veiledning og tilrettelegging.

Håndboken finner du her:

 

Håndboken for grønnere arrangementer (PDF, 127 kB)