Moss kommune

Bytrær

Trær skaper liv i bybildet!

I Moss kommune er det registrert over 1500 eiketrær som er beskyttet av egen forskrift.