Moss kommune

Trær i Moss kommune

Trær og vegetasjon er erfaringsvis tema som engasjerer mange og det er mange hensyn som skal ivaretas. Vi har her samlet informasjon om temaet.

 

Å ikke se skogen for bare trær - hvilken verdi har et tre?


Å ikke se skogen for bare trær. Alle monner drar. Begge er uttrykk kan brukes om verdien et enkelt tre har. 

Rikke Wallum Trær må ofte vike for utbygging og fordi treet har blitt så stort at det er «i veien». Men det er mange gode grunner til å beholde et tre på eiendommen din. Jo færre trær det er i området, jo viktigere funksjon har de gjenstående trærne. Er treet til sjenanse eller tar for mye sol, så er det ofte en mulighet å få utført en beskjæring av treet. Kontakt en autorisert trepleier for råd/bestilling av beskjæring. 

I dagens situasjon er biologisk mangfold et godt brukt uttrykk. Biologisk mangfold kan oversettes til antall arter. Men hva har dette med et tre å gjøre? Jo, et tre er ikke bare en tømmerstokk med greiner. Det er også mat. Det er ly. Det er skygge. Det er en bolig. Det er et næringsgrunnlag. Det er et karbonlager. Og det er mental helse. 

Mange studier viser de helsefremmende effektene trær og skog har. Å ha et tre i hagen kan gi effekter som å redusere stress og frustrasjon. Treet produserer oksygen i tillegg til at det binder støv, noe som er fordelaktig for lokalklimaet. Et tre kan også være et friskt visuelt innslag i en ellers tett boligmasse. 

Treet er et levested for mange arter. Det ser kanskje ikke sånn ut ved første øyekast, men i barken, i løvet og under barken kribler det med liv. Jo eldre og større treet er, jo flere arter er knyttet til det. Mange arter er avhengig av store og gamle trær med hulrom. Kanskje har ekornet et matlager her, eller kjøttmeisen bosted? Flaggermus benytter også hulrom i gamle løvtrær på dagtid i sommerhalvåret. 

Trær hjelper også å holde vannstanden under kontroll der det ikke er naturlig avrenning. En voksen bjørk kan suge opp over 500 liter vann hver dag, som gjør at den holder seg grønn gjennom hele sommeren. Om høsten faller løvet. Lar du løvet ligge over vinteren, gjør dette vinteren lettere for plenen og du kan du få en grønnere plen neste sommer. 

Visste du at:

  • Trær binder CO2, og gjør dette gjennom hele livet. 
  • De eldste kjente trærne vi kjenner til er nesten 5000 år gamle og vokser i California
  • Eik er treslaget i Skandinavia med flest arter knyttet til seg. Opptil 1500 arter er knyttet til eik
  • I norske skoger lever opp mot 20 000 kjente arter
  • 37,4 % av Norges areal er dekket av skog