Moss kommune

Hekker, trær og trafikksikkerhet

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.

Statens vegvesen Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei, fortau eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss eller vei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss i følge § 31 og § 43 i Vegloven.

Se også Statens vegvesen sin brosjyre for hvordan du skal klippe hekker, busker og trær for å beholde frisikt.

Kommunens trær, hekker og busker

Vi har fokus på trafikksikkerhet og vedlikeholder vegetasjonen som er på kommunal eiendom. Ser du likevel hekker, busker eller trær vi i kommunen ikke har klippet, som er til hinder for trafikksikkerheten, kan du melde fra om dette til oss.
Du kan sende oss en e-post til post@moss.kommune.no eller benytte vår Meld ifra tjeneste på nettsiden: Meld ifra