Moss kommune

Hanehold i boligstrøk

Moss kommune  får ofte spørsmål fra innbyggerne om hobby-hønsehold i tett boligstrøk.  Kommunen har ikke egne forskrifter som regulerer slikt dyrehold men har utarbeidet en veiledning for det. Hvis det dreier seg om hobby hønsehold og ikke produksjon er det ingen forbud mot å ha høns i boligfelt i Moss kommune.

Det er smittefaren, lukt og støy som anses viktigst i vurdering av hønsehold i boligfelt. Det er ingen overhengende smittefare ved et velfungerende hønsehold, verken for de som har høns eller naboer, men det kan i motsatt fall medføre sjenerende lukt, støy eller tiltrekke skadedyr i omgivelsene. Det er viktig å informere naboer om deres planer, for å unngå eventuell konflikt rundt dyreholdet. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som er nødvendige for å forebygge sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene. Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø o.l., skal fjernes regelmessig slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. For å unngå problemer med støy (kakling) må hønsehus være lystett og høner må være inne mellom kl.22-07(09 på helgedager).

Mattilsynet forvalter dyrevernloven, som skal sørge for at dyr ikke blir utsatt for dårlig stell og mishandling.

Erfaringen vår viser at hanehold i et nabolag fører ofte til konflikter mellom naboer. Naboene klager på at den uforutsigbare lyden (hanegal) som forekommer ofte på dagen oppleves som belastende og stressende.

Dermed tillates ikke hanehold i tettbygde strøk i Moss kommune.

Som du ser i fremlegget er ikke haneholdt  direkte forbudt men «som hoved regel tillates ikke».

Politisk behandling - Hanehold i boligstrøk (PDF, 906 kB)