Moss kommune

Cyanobakterier (blågrønnalger)

 Cyanobakterier som fnokker i vannet Knut Bjørndalen    

Et grønt belte av cyanobakterier.Vansjø er en næringsrik innsjø. Hvert år er det cyanobakterier (også kjent som blågrønnalger) i flere deler av innsjøen. Microsystis aeruginosa er en cyanobakterie som kan produsere giftstoffet microcystin. Ved mye microcystin i vannet, frarådes bading. Giften kan gi hudutslett eller andre uønskede helseproblemer.

Cyanobakterier kan sees som grønne felter langs strandlinjen. Er det slike grønne belter, bør man ikke bade. Man kan også se algene som fnokker i vannet. Det kan også være cyanobakterier i vannet uten at vi ser dem. 

Vansjø overvåkes gjennom året. NIVA tar jevnlig ut prøver som analyseres på microcystin. Moss kommune følger med på resultatene av microcystin gjennom sommeren. Hvis konsentrasjonen er høy, vil kommunelegen fraråde bading. Blågrønnalgene trives godt i innsjøer med mye næring. De trives og formerer seg mest i stabilt og varmt vær.

Her finner du mer informasjon om cyanobakterier i innsjøer. (PDF, 2 MB)