Moss kommune

Badevannskvalitet

Kommunen tar prøver av vannkvaliteten på strendene hver 14. dag fra slutten av mai til midten av september.


Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.
 

 

Grenseverdier for vannkvalitet

Vannkvalitet i Moss kommune
Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

 

 

Vannkvaliteten på badestrendene i Mosseregionen

Vannkvaliteten på badestrendene i Mosseregionen
Uke Resultat Sted Kommune
36 God Sæbyvannet Våler
36 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
36 God Rødsund (Vansjø) Våler
36 Akseptabel Sperrebotn (Vansjø) Våler
33 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
33 God Sjøbadet Moss
33 Akseptabel Tronvik Moss
33 Akseptabel Fleicher Brygge Moss
33 God Ørehavna (Solielunden) Moss
33 God Søly Moss
33 Akseptabel Vårli Moss
33 God Rosnes Moss
33 Akseptabel Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø) Moss
33 God Kulpe Moss
33 God Ihlastranda Moss
33 God Røed Moss
33 God Støtvig Moss
33 God Vaskeberget (Vansjø) Moss
33 Akseptabel Botnebaugen Moss
33 God Festestranda Moss
33 God Danmarkstranda Moss
33 Akseptabel Møvik Moss
33 God Engholmstranda Moss
32 God Hvitsten Vestby
32 God Emmerstad Vestby
32 God Krokstrand Vestby
32 God Hulvik Vestby
32 God Kjøvangen Vestby
32 God Sonstrand Vestby
32 God Breviksbukta Vestby
32 God Søndre Brevik Vestby
34 God Fristranda Oven Råde
34 God Storesand Oven Råde
34 God Saltholmen Råde
34 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
34 God Borgebunn (Vansjø) Råde
34 God Langøya Råde
34 God Amundbukta Råde

Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00