Ditt klimafotavtrykk

Hvordan leve et godt og klimavennlig liv?

 • Bruk det du har så lenge som mulig, kjøp brukt, selg det du ikke trenger, lei eller lån ting du ikke bruker ofte. Kjøp produkter som varer lenge, reparere og vedlikeholde tingene dine så de varer enda lenger.
   
 • Ikke kjøp ting du ikke trenger.
   
 • Når det gjelder transport, feriereiser og opplevelser, tenk kortreist og velg i størst mulig grad fossilfrie transportmidler; fortrinnsvis kollektivtransport, sykkel, gange. Å dele opplevelser med noen du er glad i betyr ikke at reisen må være lang.
   
 • Trenger du like stort hus/leilighet når barna flytter ut? Gjennom å bo på lite areal, sparer du energi og du kutter dermed klimagassutslipp.
   
 • Spis mindre kjøtt. Produksjon av kjøtt gir mye større utslipp enn produksjon av planter.
  Spis opp maten din, ikke kaste den.


Livsstil har mye å si for den enkelte persons klimafotavtrykk. Figuren “Mossingen” viser fire tenkte personer i Moss. Figuren beskriver fire ulike livsstiler og hvordan de er knyttet til klimagassutslipp. De ulike personene har årlige klimagassutslipp fra 6,1 tonn til 21,2 tonn CO2e. Hvordan livsstil har du? Se figuren som viser de ulike livsstilene:

Klimafotavtrykk personer  (PDF, 609 kB)

 

(Merk: Hver nordmann har et tillegg på 2,5 tonn CO2e som er knyttet til ulike offentlige tjenester som vei, skole, sykehus m.m.) Fotavtrykket til en gjennomsnittlig verdensborger 4,8 tonn CO2e per år og gjennomsnittet for en nordmann er 8,4 tonn CO2e (2017-tall, kilde Global Carbon Budget).