Samarbeidsforumet MAKS

 

Moss kommune har innført MAKS samarbeid som er et samarbeid som jobber etter STAD metodikken fra Stockholm. Alle steder med skjenkebevillinger i Moss kommune forplikter seg til å delta i dette samarbeidet

MAKS står for Myndighet - Ansvarlighet - Kontroll og Samarbeid.

Moss kommune arbeider etter mal fra et samarbeid som er opprettet i nedre Glomma regionen i 2007.

MAKS er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, politi og bransje. Prosjektet setter fokus på ett godt samarbeid mellom aktørene hvor formålet er å føre ansvarlig alkoholhåndtering, redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, og forebygge for rusrelatert vold og ordensforstyrrelser.

MAKS - prinsippene
• Tett samarbeid mellom kommune, politi og næringsliv
• Tryggere uteliv, med mindre uro, vold og skader
• Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
• Større forståelse av skjenkebestemmelsene

Alle skjenkesteder er pålagt å gjennomføre kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering innen 12 måneder etter at bevillingen er gitt.